Matričná komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
HE-MK-2020/2021-0010Vrátené poplatky za transfery 1-3.2020 - Modrá
HE-MK-2020/2021-0009Vrátené poplatky za transfery 1-3.2020 - Ulič
HE-MK-2020/2021-0008Vrátené poplatky za transfery 1-3.2020 - Oľka
HE-MK-2020/2021-0007Vrátené poplatky za transfery 1-3.2020 - Z.Hámre
HE-MK-2020/2021-0006Vrátené poplatky za transfery 1-3.2020 -Kr.Brod
HE-MK-2020/2021-0005Vrátené poplatky za transfery 1-3.2020
HE-MK-2020/2021-0004Vrátené poplatky za transfery 1-3.2020
HE-MK-2020/2021-0003Vrátené poplatky za transfery 1-3.2020
HE-MK-2020/2021-0002Vrátené poplatky za transfery 1-3.2020
HE-MK-2020/2021-0001Vrátené poplatky za transfery 1-3.2020