Odvolacia komisia

    Členovia
    Štefan Kosť
    Martin Meričko
    HE-OK-2021/2022-0001

    Odvolanie voči rozhodnutiiu DK ObFZ Humenné HE-DK-2021/2022-0050