Odvolacia komisia
Členovia
Martin Dzemján
Štefan Kosť
Tajomníci