Komisia rozhodcov

  HE-KR-2021/2022-0044

  Pochvala na výkon R a AR
  HE-KR-2021/2022-0043

  Podnet Z. Hámre - Klenová
  HE-KR-2021/2022-0042

  Odborné stanovisko KR k popisu priestupkov
  HE-KR-2021/2022-0041

  Odborné stanovisko KR k popisu priestupkov
  HE-KR-2021/2022-0040

  OT - Jozef Šefčík