Komisia rozhodcov

Členovia
Peter Jenčura
Pavol Greško
Pavol Basoš
HE-KR-2023/2024-0227

Ospravedlnenie Kuľha Vladimír
HE-KR-2023/2024-0226

Ospravedlnenie Kuľha Vladimír
HE-KR-2023/2024-0225

Ospravedlnenie Hodor Ján
HE-KR-2023/2024-0224

Ospravedlnenie Karoľ Martin
HE-KR-2023/2024-0223

Ospravedlnenie Holrj Mário