Matričná komisia

HE-MK-2020/2021-0010

Vrátené poplatky za transfery 1-3.2020 - Modrá
HE-MK-2020/2021-0009

Vrátené poplatky za transfery 1-3.2020 - Ulič
HE-MK-2020/2021-0008

Vrátené poplatky za transfery 1-3.2020 - Oľka
HE-MK-2020/2021-0007

Vrátené poplatky za transfery 1-3.2020 - Z.Hámre
HE-MK-2020/2021-0006

Vrátené poplatky za transfery 1-3.2020 -Kr.Brod