Brankári
Darina
Jančovičová
Záložníci
Natália
Lišková
Petra
Lipková
Simona
Levaiová
Angelika
Laginová
Michaela
Nedorostová
Vanda
Buláková
Chiara
Žačikova
Karolína Katarína
Kováčová
Adriana
Benková
Útočníci
Monika
Skovajsová
Jana
Kardošová
Bibiána
Prekopová
Vanessa
Vaneková
Chiara
Trevisan
Obrancovia
Vanesa
Saganová
Miroslava
Páleníková
Valéria
Janušková
Katarína
Škultétyová
Lucia
Jantošovičová