Komisia mládeže

Tajomníci
Tomáš Gemza
ZH-KM-2022/2023-0003

Zmeny v pravidlách súťaže U9, schválené VV 4.8.2022
ZH-KM-2022/2023-0002

Zmeny v pravidlách súťaže U11, schválené VV 4.8.2022
ZH-KM-2022/2023-0001

Zmeny v pravidlách súťaže U15, schválené VV 4.8.2022