Komisia mládeže

Tajomníci
Tomáš Gemza
Komisia neprijala v sezóne 2011/2012 žiadne rozhodnutia.