Komisia mládeže

Tajomníci
Tomáš Gemza
Komisia neprijala v sezóne 2015/2016 žiadne rozhodnutia.