Matričná komisia

Tajomníci
Tomáš Gemza
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.