Matričná komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
ZH-MK-2020/2021-0008Vrátenie matričných poplatkov za zimné RO 2019/2020
ZH-MK-2020/2021-0007Vrátenie matričných poplatkov za zimné RO 2019/2020
ZH-MK-2020/2021-0006Vrátenie matričných poplatkov za zimné RO 2019/2020
ZH-MK-2020/2021-0005Vrátenie matričných poplatkov za zimné RO 2019/2020
ZH-MK-2020/2021-0004Vrátenie matričných poplatkov za zimné RO 2019/2020
ZH-MK-2020/2021-0003Vrátenie matričných poplatkov za zimné RO 2019/2020
ZH-MK-2020/2021-0002Vrátenie matričných poplatkov za zimné RO 2019/2020
ZH-MK-2020/2021-0001Vrátenie matričných poplatkov za zimné RO 2019/2020