Komisia mládeže

Tajomníci
Tomáš Gemza
Komisia neprijala v sezóne 2016/2017 žiadne rozhodnutia.