Komisia mládeže

Tajomníci
Tomáš Gemza
ZH-KM-2017/2018-0004

Zmena v zápise
ZH-KM-2017/2018-0003

US-37-II/02 - Nariadenie termínu MFS
ZH-KM-2017/2018-0002

Zmena v zápise
ZH-KM-2017/2018-0001

S. č. 34 - II / 3a - Berie na vedomie