Komisia mládeže

Tajomníci
Tomáš Gemza
Komisia neprijala v sezóne 2013/2014 žiadne rozhodnutia.