Komisia rozhodcov
Členovia
Zdenko Ivan
Martin Tapfer
Michal Považan
Matúš Dobrík
Tajomníci
Rozhodnutia
ZH-KR-2020/2021-0030Platby delegovaným osobám (mimo automatické generovanie) - 09/2020
ZH-KR-2020/2021-0029Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0028Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0027Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0026Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0025Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0024Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0023Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0022Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0021Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0020Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0019Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0018Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0017Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0016Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0015Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0014Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0013Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0012Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0011Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0010Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0009Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0008Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0007Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0006Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0005Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
ZH-KR-2020/2021-0004Rozhodnutie KR
ZH-KR-2020/2021-0003Rozhodnutie KR
ZH-KR-2020/2021-0002Rozhodnutie KR