Komisia rozhodcov

  Členovia
  Andrej Maslen
  Martin Tapfer
  Michal Považan
  Matúš Dobrík
  ZH-KR-2021/2022-0065

  Náhrady delegovaným osobám (negenerované automaticky) - 05/2022
  ZH-KR-2021/2022-0064

  Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami náhrad rozhodcov 2021/2022 - jarná časť
  ZH-KR-2021/2022-0063

  Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami náhrad rozhodcov 2021/2022 - jarná časť
  ZH-KR-2021/2022-0062

  Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami náhrad rozhodcov 2021/2022 - jarná časť
  ZH-KR-2021/2022-0061

  Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami náhrad rozhodcov 2021/2022 - jarná časť