Komisia mládeže

  Tajomníci
  Tomáš Gemza
  ZH-KM-2021/2022-0035

  Výzva na urýchlené doplnenie zápisov o stretnutí
  ZH-KM-2021/2022-0034

  Zápisy o stretnutí U11
  ZH-KM-2021/2022-0033

  Informácia k forme podania žiadosti
  ZH-KM-2021/2022-0032

  Výmena termínov 9. a 10. kola U9
  ZH-KM-2021/2022-0031

  Dohody o predohrávkach z dôvodu letného turnaja