Športovo-technická komisia
Členovia
Roman Košta
Martin Fungáč
Tajomníci
Rozhodnutia
ZH-STK-2020/2021-0046S. č. 12 - II / 1b - Zrušenie MFS na neurčito
ZH-STK-2020/2021-0045S. č. 12 - I / 1 a - Náhradný termín
ZH-STK-2020/2021-0044S. č. 12 - I / 1 a - Náhradný termín
ZH-STK-2020/2021-0043S. č. 12 - II / 1a - Zrušenie MFS na neurčito
ZH-STK-2020/2021-0042Poplatok 2020/2021: Neplnenie podmienky o počte družstiev mládeže
ZH-STK-2020/2021-0041Poplatok 2020/2021: Neplnenie podmienky o počte družstiev mládeže
ZH-STK-2020/2021-0040Poplatok 2020/2021: Neplnenie podmienky o počte družstiev mládeže
ZH-STK-2020/2021-0039Poplatok 2020/2021: Neplnenie podmienky o počte družstiev mládeže
ZH-STK-2020/2021-0038Poplatok 2020/2021: Neplnenie podmienky o počte družstiev mládeže
ZH-STK-2020/2021-0037Poplatok 2020/2021: Neplnenie podmienky o počte družstiev mládeže
ZH-STK-2020/2021-0036Poplatok 2020/2021: Neplnenie podmienky o počte družstiev mládeže
ZH-STK-2020/2021-0035Termín na nahratie videozáznamu
ZH-STK-2020/2021-0034S. č. 10 - I / 4a - Odstúpenie DK
ZH-STK-2020/2021-0033Náhradný termín MFS
ZH-STK-2020/2021-0032Odklad stretnutí v zmysle SP čl. 37/1
ZH-STK-2020/2021-0031Schválenie žiadosti o zmenu termínu
ZH-STK-2020/2021-0030Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy
ZH-STK-2020/2021-0028Štartovný vklad 2020/2021: VII. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0027Štartovný vklad 2020/2021: VII. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0026Štartovný vklad 2020/2021: VII. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0025Štartovný vklad 2020/2021: VII. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0024Štartovný vklad 2020/2021: VII. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0023Štartovný vklad 2020/2021: VII. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0022Štartovný vklad 2020/2021: VII. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0021Štartovný vklad 2020/2021: VII. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0020Štartovný vklad 2020/2021: VII. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0019Štartovný vklad 2020/2021: VII. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0018Štartovný vklad 2020/2021: VII. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0017Štartovný vklad 2020/2021: VII. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0016Štartovný vklad 2020/2021: VII. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0015Štartovný vklad 2020/2021: VI. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0014Štartovný vklad 2020/2021: VI. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0013Štartovný vklad 2020/2021: VI. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0012Štartovný vklad 2020/2021: VI. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0011Štartovný vklad 2020/2021: VI. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0010Štartovný vklad 2020/2021: VI. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0009Štartovný vklad 2020/2021: VI. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0008Štartovný vklad 2020/2021: VI. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0007Štartovný vklad 2020/2021: VI. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0006Štartovný vklad 2020/2021: VI. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0005Štartovný vklad 2020/2021: VI. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0004Štartovný vklad 2020/2021: VI. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0003Štartovný vklad 2020/2021: VI. liga ObFZ ZH
ZH-STK-2020/2021-0002S. č. 3 - II / 6 - Oznámenie - zmena ÚHČ
ZH-STK-2020/2021-0001Zaradenie družstiev do súťaže