Športovo-technická komisia

Členovia
Zdenko Ivan
Simona Trubenová
Dominika Hlaváčová

Rozhodnutia

Komisia neprijala v sezóne 2022-2023 žiadne rozhodnutia.