Komisia mládeže

Tajomníci
Tomáš Gemza
Komisia neprijala v sezóne 2012/2013 žiadne rozhodnutia.