Disciplinárna komisia
Členovia
Karina Paulíková
Zdenko Považan
Tajomníci
Rozhodnutia
ZH-DK-2020/2021-0054US-13-III/DK27
ZH-DK-2020/2021-0053US-13-III/DK26
ZH-DK-2020/2021-0052US-13-III/DK25
ZH-DK-2020/2021-0047US-12-III/DK24
ZH-DK-2020/2021-0046US-12-III/DK23
ZH-DK-2020/2021-0045US-12-III/DK22
ZH-DK-2020/2021-0044US-12-III/DK21
ZH-DK-2020/2021-0043US-12-III/DK20
ZH-DK-2020/2021-0038US-11-III/DK19
ZH-DK-2020/2021-0037US-11-III/DK18
ZH-DK-2020/2021-0036US-11-III/DK17
ZH-DK-2020/2021-0035US-11-III/DK16
ZH-DK-2020/2021-0034US-11-III/DK15
ZH-DK-2020/2021-0023US-10-III/DK14
ZH-DK-2020/2021-0022US-10-III/DK13
ZH-DK-2020/2021-0021US-10-III/DK12
ZH-DK-2020/2021-0020US-10-III/DK11
ZH-DK-2020/2021-0019US-10-III/DK10
ZH-DK-2020/2021-0016US-09-III/DK09
ZH-DK-2020/2021-0014US-08-III/DK08
ZH-DK-2020/2021-0013US-07-II/DK07
ZH-DK-2020/2021-0012US-07-II/DK06
ZH-DK-2020/2021-0011US-07-II/DK05
ZH-DK-2020/2021-0008US-06-III/DK05