Komisia mládeže

Tajomníci
Tomáš Gemza
Komisia neprijala v sezóne 2014/2015 žiadne rozhodnutia.