Komisia mládeže

Tajomníci
Tomáš Gemza
ZH-KM-2019/2020-0010

Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-KM-2019/2020-0009

Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-KM-2019/2020-0008

Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ 2019/2020
ZH-KM-2019/2020-0007

S. č. 16 - III / 1a, - Kontumácia
ZH-KM-2019/2020-0006

Zaradenie do súťaže U9