Trénersko-metodická komisia

Členovia
Ľuboš Laurov
Tomáš Gemza

Rozhodnutia

Komisia neprijala v sezóne 2022-2023 žiadne rozhodnutia.