Trénersko-metodická komisia

    Členovia
    Ľuboš Laurov
    Tomáš Gemza
    Komisia neprijala v sezóne 2021/2022 žiadne rozhodnutia.