Zvolanie riadnej konferencie Oblastného futbalového zväzu Prievidza.

Ján Baláž|19. jún 2024 o 09:57

Prievidza, Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Prievidza zvoláva riadnu konferenciu Oblastného futbalového zväzu Prievidza v zmysle Stanov Oblastného futbalového zväzu Prievidza čl. 35 odst. 2., na deň 04.07.2024 (štvrtok) o 16:30 hod. v Dome kultúry v Novákoch.

Zvolanie riadnej konferencie ObFZ PD 2024.docx

Oblastný futbalový zväz Prievidza

 

Zvolanie riadnej konferencie Oblastného futbalového zväzu PRIEVIDZA.

Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Prievidza zvoláva riadnu konferenciu Oblastného futbalového zväzu Prievidza v zmysle Stanov Oblastného futbalového zväzu Prievidza čl. 35 odst. 2., na deň 04.07.2024 (štvrtok) o 16:30 hod. v Dome kultúry v Novákoch.

 

 Účastníci riadnej konferencie:

 

   1. Účastníci riadnej konferencie s právom hlasovať:

   - jeden delegát za každého riadneho člena ObFZ, ktorý má v čase konania konferencie zaradené :

(i)       aspoň jedno družstvo dospelých v súťažiach riadených ObFZ alebo

(ii)      aspoň dve družstvá mládeže (družstvo prípravky a družstvo žiakov)

v súťažiach riadených ObFZ; družstvom mládeže sa na tento účel

rozumie družstvo, za ktoré môžu štartovať len hráči registrovaní

v systéme ISSF.

 

   2. Účastníci riadnej konferencie bez práva hlasovať:

   - členovia Výkonného výboru ObFZ Prievidza

   - kontrolór ObFZ Prievidza

   - predsedovia odborných komisií ObFZ Prievidza

   - zástupcovia ZsFZ a SFZ

   - sekretár ObFZ Prievidza

   - hostia, zástupcovia médií 

Súvisiaci obsah

Nachádzate sa tu: