Ekonomická komisia

    Tajomníci
    Ján Baláž
    Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.