Revízna komisia

    Členovia
    Tatiana Znamenáková
    Dušan Merašický
    Pavol Michna
    Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.