Revízna komisia

Členovia
Tatiana Znamenáková
Dušan Merašický
Pavol Michna
Komisia neprijala v sezóne 2024/2025 žiadne rozhodnutia.