Revízna komisia
Členovia
Tatiana Znamenáková
Dušan Merašický
Pavol Michna
Tajomníci