Revízna komisia

Členovia
Tatiana Znamenáková
Dušan Merašický
Pavol Michna
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.