Odvolacia komisia
Členovia
Milan Kútny
Milan Došek
Tajomníci