Rozhodnutia
PD-KR-2020/2021-0021Náhrada za neodohranie stretnutia.
PD-KR-2020/2021-0011Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2020/2021-0010Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2020/2021-0009Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2020/2021-0008Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2020/2021-0007Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2020/2021-0006Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2020/2021-0005Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2020/2021-0004Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2020/2021-0003Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2020/2021-0002Poplatok za chýbajúceho rozhodcu
PD-KR-2020/2021-0001Poplatok za chýbajúceho rozhodcu