Výkonný výbor

   Predseda

   Anton Laco

   0902 719 840

   Podpredseda

   Jozef Mišák

   0904 291 151

   Člen

   Patrik Mojžiš

   0905 852 294

   Člen

   Andrej Grolmus

   0905 179 971

   Člen

   Ján Martina

   0905 893 238

   Člen

   Juraj Kližan

   0907 684 135

   Člen

   Miloš Gašparovič

   0905 440 778

   Člen

   Juraj Trgyňa

   0902 257 476

   Člen

   Martin Marko

   0917 341 328

   (Autor: Ján Baláž)