Výkonný výbor

  Predseda

  Anton Laco

  0902 719 840

  Podpredseda

  Jozef Mišák

  0904 291 151

  Člen

  Patrik Mojžiš

  0905 852 294

  Člen

  Andrej Grolmus

  0905 179 971

  Člen

  Ján Martina

  0905 893 238

  Člen

  Juraj Kližan

  0907 684 135

  Člen

  Miloš Gašparovič

  0905 440 778

  Člen

  Juraj Trgyňa

  0902 257 476

  Člen

  Martin Marko

  0917 341 328

  (Autor: Ján Baláž)