Konferencie

   Zvolanie riadnej konferencie OblFZ PD 2021.docx
   Pozvánka 1.doc
   SPLNOMOCNENIE_ciste.doc
   Rokovací poriadok OblFZ PD.1 (1).doc
   VOLEBNÝ PORIADOK OblFZ PD 2021.odt
   PROGRAM.docx
   Správa mandátovej komisie z 09.07.20212021.doc
   Správa návrhovej komisie z 09.07.2021 Uznesenie.doc
   Zápisnica z konferencie 09.7.2021.docx