Konferencie


  Správa volebnej komisie ObFZ Prievidza.doc
  Ocenení jubilanti 2021 Finál.docx
  PL Volebná konferencia BN.doc
  PL Volebná konferencia PD .docx
  PL Volebná konferencia PE.doc
  Uznesenie z volebnej konferencie.docx  Zvolanie riadnej konferencie OblFZ PD 2021.docx
  Pozvánka 1.doc
  SPLNOMOCNENIE_ciste.doc
  Rokovací poriadok OblFZ PD.1 (1).doc
  VOLEBNÝ PORIADOK OblFZ PD 2021.odt
  PROGRAM.docx
  Správa mandátovej komisie z 09.07.20212021.doc
  Správa návrhovej komisie z 09.07.2021 Uznesenie.doc
  Zápisnica z konferencie 09.7.2021.docx