Rozhodnutia
PD-KM-2020/2021-0022Berie na vedomie
PD-KM-2020/2021-0021Berie na vedomie
PD-KM-2020/2021-0020Berie na vedomie
PD-KM-2020/2021-0019Berie na vedomie
PD-KM-2020/2021-0018Berie na vedomie
PD-KM-2020/2021-0017Berie na vedomie
PD-KM-2020/2021-0016Berie na vedomie
PD-KM-2020/2021-0015Berie na vedomie
PD-KM-2020/2021-0014Berie na vedomie
PD-KM-2020/2021-0013Berie na vedomie
PD-KM-2020/2021-0012Berie na vedomie
PD-KM-2020/2021-0011Berie na vedomie
PD-KM-2020/2021-0010Berie na vedomie
PD-KM-2020/2021-0009Schvalenie ÚHČ + HP
PD-KM-2020/2021-0008Berie na vedomie
PD-KM-2020/2021-0007Schvalenie ÚHČ
PD-KM-2020/2021-0006Schvalenie ÚHČ
PD-KM-2020/2021-0005Berie na vedomie
PD-KM-2020/2021-0004Schvaľuje ÚHČ