Matričná komisia
Členovia
Martin Černoch
Tajomníci