Športovo-technická komisia
Členovia
Emil Pastierik
Miroslav Gaman
Milan Černo
Tajomníci
Rozhodnutia
PD-STK-2020/2021-0169Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0168Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0167Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0166Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0165Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0164Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0163odloženie zápasu
PD-STK-2020/2021-0162odloženie zápasu
PD-STK-2020/2021-0161odloženie zápasu
PD-STK-2020/2021-0160odloženie zápasu
PD-STK-2020/2021-0159berie na vedomie
PD-STK-2020/2021-0158odloženie zápasu
PD-STK-2020/2021-0157odhlásenie zo súťaže
PD-STK-2020/2021-0156zmena termínu MFS
PD-STK-2020/2021-0155zmena termínu MFS
PD-STK-2020/2021-0154zmena termínu MFS
PD-STK-2020/2021-0153zmena termínu MFS
PD-STK-2020/2021-0152Schvaľuje ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0151zmena hracieho času
PD-STK-2020/2021-0150Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0149Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0148Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0147Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0146Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0145Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0144Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0143Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0142Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0141Schvalenie ÚHČ + poplatok
PD-STK-2020/2021-0140Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0139Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0138Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0137Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0136odloženie zápasu
PD-STK-2020/2021-0135berie na vedomie
PD-STK-2020/2021-0134Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0133Poplatok za zmenu stretnutia
PD-STK-2020/2021-0132Schvaľuje ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0130zmena termínu MFS
PD-STK-2020/2021-0129Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0128Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0127Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0126Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0125Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0124Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0123Schvalenie ÚHČ
PD-STK-2020/2021-0122Schvalenie ÚHČ + poplatok
PD-STK-2020/2021-0121Schvalenie ÚHČ + poplatok
PD-STK-2020/2021-0120Schvalenie ÚHČ