Kontrolne orgány

   Kontrolór

   Kontrolór

   Marek Grolmus

   0917 339 617

   Revízna komisia

   Člen

   Tatiána Znamenáková

   0905 753 770

   Člen

   Dušan Merašický

   0902 824 109

   Člen

   Pavel Michna

   0915 228 559

   Disciplínárna komisia

   Predseda

   Pavol Košík

   0904 650 102

   Podpredseda

   Jozef Michale

   0915 496 716

   Člen

   Igor Belák

   0907 970 091

   Člen

   Ján Vážan

   0915 455 021

   Člen

   František Maurer

   0904 442 961

   Člen

   Teodor Olach

   0903 833 060

   Odvolacia komisia

   Predseda

   Anton Obert

   0910 972 520

   Člen

   Milan Kútny

   0907 087 322

   Člen

   Milan Došek

   0905 355 670

   Volebná komisia

   Predseda

   Peter Kozinka

   0908 618 020

   Člen

   Ivan Kováčik

   0908 584 664

   Člen

   Ivan Kasala

   0915 853 520

   Člen

   Peter Letavay

   0904 916 432