Kontrolne orgány

  Kontrolór

  Kontrolór

  Marek Grolmus

  0917 339 617

  Revízna komisia

  Člen

  Martin Kližan

  0907 552 957

  Člen

  Dušan Merašický

  0902 824 109
  Disciplínárna komisia

  Predseda

  Pavol Košík

  0904 650 102

  Podpredseda

  Jozef Michale

  0915 496 716

  Člen

  Igor Belák

  0907 970 091

  Člen

  Ján Vážan

  0915 455 021

  Člen

  František Maurer

  0904 442 961

  Člen

  Teodor Olach

  0903 833 060

  Odvolacia komisia

  Predseda

  Milan Kútny

  0907 087 322

  Člen

  Anton ZIma

  0911104321

  Člen

  Milan Došek

  0905 355 670

  Volebná komisia

  Predseda

  Peter Kozinka

  0908 618 020

  Člen

  Ivan Kováčik

  0908 584 664

  Člen

  Peter Letavay

  0904 916 432