ROZPIS SÚŤAŽE


    Rozpis ObFZ Prievidza so schválenou úpravou VV ObFZ Prievidza zo dňa 04.08.2022.

    Rozpis 2022-23 22-08-04.docx


    Rozpis_2022-2023 Finál 1.pdf
    Rozpis 2021-2022 F ..pdf