Registračný a prestupový poriadok
Registračný a prestupový poriadok SFZ platný od 01.07.2018
Registračný a prestupový poriadok SFZ platný od 01.07.2018
Pridané dňa09.07.2018Viac
Pridané dňa11.07.2017Viac
Pridané dňa31.01.2017Viac
RaPP platný od 06.07.2016
Schválené zmeny na zasadnutí VV SFZ dňa 06.07.2016
Pridané dňa12.07.2016Viac
Registračný a prestupový poriadok (RaPP)
Registračný a prestupový poriadok (RaPP)
Pridané dňa09.02.2016Viac