• Futbalnet»
  • Východoslovenský futbalový zväz
Registračný a prestupový poriadok

Registračný a prestupový poriadok SFZ platný od 08.07.2020