Registračný a prestupový poriadok

Novela registračného a prestupového poriadku SFZ.

Ž - admin VsFZ|12. jún 2019 o 00:00

Návrh pracovnej skupiny k zmenám a doplneniam RaPP

 

Informácie pre kluby, hráčov a športovú verejnosť 
Na zasadnutie VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach bude predložená novela Registračného a prestupového   
poriadku SFZ (ďalej len “RaPP”). Nakoľko sa jedná o zásadnú novelu, dovoľujeme si Vám jej obsah
priblížiť ešte pred schválením tohto predpisu. 
Najdôležitejšie zmeny v RaPP: 
1. plánujú sa elektronické registračné preukazy
2. plánuje sa zrušenie zimného prestupového termínu - kalsický prestup
3. mení sa filozófia odstupného za mládež - a to za každý rok výchovného za hráča  
Novela Registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou :  
https://docs.google.com/document/d/1YdkPZI4p8XatblWE0nf8RLX8IUdVRJg6cJuxE6R-9jo/edit?usp=sharing

 
Konsolidované znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ s vyznačenými zmenami (vyznačenie 
zeleným zvýraznením) :  
https://drive.google.com/file/d/16t3LlSIhUK_pJBJReyPtjNtSpF4YhvlA/view?usp=sharing

Súvisiaci obsah