Odvolacia komisia
Členovia
Marián Kudrík
Radoslav Fižiar
Tajomníci