Odvolacia komisia

Členovia
Marián Kudrík
Radoslav Fižiar
Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.