Odvolacia komisia

Členovia
Martin Čižmár
Jozef Krucovčin
Komisia neprijala v sezóne 2017/2018 žiadne rozhodnutia.