Výkonný výbor

Členovia
Patrik Prokopovič
Róbert Vass
Koloman Pusztai
Jozef Podracký
Ján Holub
Marián Manasil
Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.