Výkonný výbor

Členovia
Patrik Prokopovič
Ján Holub
Ján Arvai
Milan Siksa
Bartolomej Kulcsár
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.