• Futbalnet»
  • Oblastný futbalový zväz Trebišov

Matričná komisia

Tajomníci
Július Dušek
Komisia neprijala v sezóne 2020/2021 žiadne rozhodnutia.