Matričná komisia

Tajomníci
Július Dušek
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.