Matričná komisia

Tajomníci
Július Dušek
Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.