Trénersko-metodická komisia

Členovia
Zoltán Tarbaj
Michal Vaško
Maroš Kučera
Attila Šipoš
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.