Trénersko-metodická komisia

Členovia
Zoltán Tarbaj
Michal Vaško
Maroš Kučera
Attila Šipoš
Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.