Odvolacia komisia

Členovia
Martin Čižmár
Jozef Krucovčin
Komisia neprijala v sezóne 2020/2021 žiadne rozhodnutia.