Disciplinárna komisia

Členovia
Ján Kovaľ
Milan Balog
Ján Oláh
Jozef Bandoľa