Disciplinárna komisia
Členovia
Ján Kovaľ
Milan Balog
Ján Oláh
Jozef Bandoľa
Tajomníci