Revízna komisia

Členovia
Bartolomej Kulcsár
Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.