Revízna komisia
Členovia
Michal Iľko
Andrej Marcin
Tajomníci