Odvolacia komisia

Členovia
Martin Čižmár
Jozef Krucovčin
Komisia neprijala v sezóne 2011/2012 žiadne rozhodnutia.