Volebná komisia

Členovia
Štefan Majoroš
Martin Pástor
Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.