Odvolacia komisia

Členovia
Martin Čižmár
Jozef Krucovčin
Komisia neprijala v sezóne 2018/2019 žiadne rozhodnutia.