Komisia rozhodcov a delegátov

Členovia
Róbert Vass
Miroslav Voroňák
Metod Ševčík
Juraj Kaščák
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.