Športovo-technická komisia

Členovia
Lenka Klajberová
Peter Sedlák
Martin Marko
Emil Pastierik
PD-STK-2017/2018-0464

berie na vedomie
PD-STK-2017/2018-0463

Odvolanie FO Valaská Belá
PD-STK-2017/2018-0462

Súhlas so žiadosťou
PD-STK-2017/2018-0461

Kontumácia MFS
PD-STK-2017/2018-0460

berie na vedomie