Materiál na konferenciu 26.11.2021

    Zápis z volieb do orgánov ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022 - 2025