Ján Mano

e-mail: obfzmi@futbalsfz.sk

mobil: +421 918 978877


  • Adresa ObFZ: Oblastný futbalový zväz Michalovce, P.O. Hviezdoslava 140/7, Michalovce, 071 01
  • Banka: Unicredit Bank Michalovce
  • Číslo účtu: 6609570000/1111
  • IBAN: SK93 1111 0000 0066 0957 0000
  • BIC: UNCRSKBX
  • IČO: 31959130
  • DIČ: 2020744022